Interní medicína
gastroenterologii
dermatologii
kardiologii
endokrinologii
urologii

Všechny tyto obory jsou vzájemně propojeny a souvisejí i s dalšími, které jsou jejich nezbytnou součástí. Naprosto stěžejními jsou zobrazovací diagnostika (RTG a USG zařízení), laboratorní diagnostika a mikroskopie (cytologická vyšetření). Díky vybavení, kterým disponujeme na našem pracovišti a laboratořím, se kterými spolupracujeme, můžeme problém zdiagnostikovat komplexně a díky tomu se dobrat příčině a správnému řešení daného problému.