Mediální luxace pately u psů

Luxace pately znamená doslova vykloubení čéšky. Čéška je malá kost, kterou máme i my a kromě názvu čéška, latinsky patela, ji můžete znát pod názvy jako kolenní jablko, hruška atd. Psi i kočky ji mají taktéž, jen se jedná o výrazněji menší, ale i tak velmi důležitou kost.

Čéška je kost umístěná do šlachy čtyřhlavého stehenního svalu. Pohybuje se ve žlábku stehenní kosti, který tato kost vytváří a jejím úkolem je zajištění plynulého pohybu kolenního kloubu.

Pokud dojde k situace, že z tohoto žlábku ,,vypadne“, říkáme tomu luxace a dle jejího směru lze luxaci rozlišit na  luxaci vnitřní (mediální) nebo vnější (laterální). Luxace laterální je poměrně méně častá a objevuje se převážně u větších plemen psů. Oproti tomu luxace mediální je velmi častým ortopedickým onemocněním a to hlavně u malých a trpasličích plemen psů (převážně yorkshire terrier, čivava a další), proto si o ní zde povíme více.

Projevy mediální luxace pately

U projevů tohoto onemocnění závisí na stupni postižení – rozdělení viz níže. U prvního stupně může docházet k ojedinělému pokulhávání v pohybu, resp. sledujeme že pejsek běží a za běhu vynechá jednu pánevní končetinu, běží po třech a po čase ji opět zapojí. Většinou to není spojeno ani s výraznou bolestivostí. Stejně tak Vás na tento stupeň může upozornit Váš veterinář, který si toho náhodně na pejskovi během vyšetření povšimne. Přitom do té doby nebyly příznaky žádné. Pokud se však jedná o vyšší stupně postižení, tak je kulhání v určité míře vždy, poškození postupně graduje, nastupuje výrazná bolestivost a kromě toho, že končetinu již nezapojuje v pohybu vůbec, často ji nezapojuje ani ve fáze kdy v klidu stojí.

Jak to vzniká a k čemu v koleni dochází

V případě mediální luxace pately se jedná o tzv. vývojové onemocnění a je dědičné. Velmi výjimečně může být způsobeno traumaticky. Zjednodušeně s předpokladem k jeho vzniku se již pejsek narodí a záleží do jaké míry se během života projeví. Většinou jsou první projevy patrné do 1. roka věku. Až v polovině případů se jedná o oboustranné onemocnění (tzn. problém obou kolen).

Genetika způsobí špatný vývoj pohybového aparátu, resp. kostra a společně s ní i ostatní měkké struktura se vyvinou ,,křivě“, což pak vytlačuje čéšku z jejího směru a tedy kolenního žlábku.

růstové deformity
– coxa vara (deformace ve vývoji kyčle)
– genu varum ( deformace/ náklon kolenního kloubu)
– mělký kolenní žlábek (nejčastější)
– nedostatečně vyvinutý okraj žlábku (med. kondylus)
– torze bérce (stočený bérec med. směrem)

Jak výrazný stupeň poškození bude pejsek mít, záleží na tom, jaké a v jaké míře dané deformity se pejskovi vyvinou.

 

Luxace čéšky I. stupně – čéšku lze vytlačit z rýhy, ale sama se vrací do původní polohy, obvykle je umístěna ve správné anatomické poloze

Luxace čéšky II. stupně – čéška se bez pomoci luxuje sama, ale také se sama vrátí do své normální anatomické polohy

Luxace čéšky III. stupně – čéška se obecně nachází mimo svou správnou anatomickou polohu, ale v případě potřeby ji lze manuálně zasunout zpět do žlábku

Luxace čéšky IV. stupně – čéška je trvale luxována a není možné ji vrátit do správné anatomické polohy. Nejzávažnější stupeň poškození

Je třeba si říci, že zmíněné onemocnění se vyvíjí, tudíž pejsek, který v roce měl 1. stupeň poškození může mít za 2 roky III.- IV. stupeň poškození. Proto je dobré takové pacienty sledovat a zavčas jednat. Je tím samozřejmě i řečeno, že 1.stupně mediální luxace pately nejsou určeny k chirurgickému řešení.

Během luxace čéšky dochází v kloubu k tvorbě artrosy, poškození chrupavek a hlavně přetěžování dalších měkkých struktur. Nejčastějším následkem zhoršující se mediální luxace pately je prasknutí předního zkříženého vazu v koleni a tím se celá situace výrazně zhoršuje a kolenní kloub se stává zcela nefunkční.

Diagnostika onemocnění
  1. Klinické vyšetření zkušeným lékařem, který zhodnotí stupeň poškození
  2. RTG diagnostika pomocí které zjistíme příčiny vzniku mediální luxace, jako jsou výše zmíněné deformity kostry pánevní končetiny

Tato vyšetření jsou nezbytná ke stanovení závažnosti stavu a zdali je možné stav pouze sledovat v čase a nebo již chirurgicky řešit, případně jakým způsobem.

Řešení mediální luxace pately

Řešení 2.stupně mediální luxace je pouze chirurgické a rozsah chirurgie závisí na stupni poškození. Cílem všech postupů je znovu vyrovnat čéšku na střed kolenní kladky a aby její směr pohybu opět fungoval v přímé linii končetiny. Do III. stupně poškození většinou stačí kombinace korekčních chirurgií jako jsou : trochleoplastika, transpozie tuberositas tibiae, imbrikace kloubního pouzdra, případně plastika či uvolnění kloubní pouzdra. U IV.stupně již nebývají tyto techniky dostačující a musí dojít až k sofistikovaným technikám, kdy se ,,překoriguje“  celá končetina.

Trochleoplastika = prohloubení kolenního žlábku – čéška lépe zapadne

Transpozice tuberositas tibiae = úpon čéšky se posune do opačného směru, než kam čéška vypadává, aby byla tažena zpět do žlábku

Imbrikace kloubní pouzdra = přitlačení čéšky do žlábku zmenšením kloubního pouzdra

Pooperační péče a výsledky chirurgie

Po operaci luxace pately je stejně jako samotný zákrok důležitá péče majitelů o pejska. Péčí je myšleno udržet pejska v klidovém režimu, omezit skákání a běhaní na minimum a samozřejmě v nemalé míře hlídat ránu, aby nám pejsek situaci nezkomplikoval infekcí.

Pokud dojde ke korekci včas a nedojde k nějaké nevyžádané komplikaci, jsou tyto zákroky velice úspěšné a pacienti z nich profitují po celý zbytek života.