Pas pro psa

Chcete vzít svého čtyřnohého parťáka s sebou na dovolenou do zahraničí? Pak stejně jako Vy i on potřebuje své doklady v podobě cestovního pasu. Jedná se prakticky o ,,speciální“ očkovací průkaz s jedinečným označením, který nelze duplikovat. S vydáním pasu nám na našem pracovišti samozřejmě rádi pomůžeme.

Vystavení pasu pro psa – co je potřeba?

Pes musí být označený

Aktuálně jediným způsobem označení psa nebo kočky je aplikace čipu. Jedná se o mikročip se svým specifickým kódem, který zvířeti vpraví pod kůži veterinární lékař. Je důležité dát pozor na to, aby čip odpovídal normám ISO 11784 a 11785, tím pádem ho lze načíst čtecím zařízením používaným v Evropské unii.

Uznává se i označení tetováním. Toto tetování však musí být čitelné a provedeno před 3. červencem 2011. Zároveň ale musíte počítat s faktem, že úředník může tetování shledat jako nečitelné a tím vám vyvolat zbytečné komplikace na dovolené.

Očkování proti vzteklině

Aby mohl být pas pro psa vystaven a pes tak mohl vycestovat, je potřeba, aby očkování bylo platné. To se stane v případě, že bylo zvíře očkováno od 3. měsíce stáří a uběhlo 21 dní od očkování – dříve zvíře nesmí vycestovat. Pokud cestujete se štěnětem či koťátkem, které ještě nedosáhlo požadovaného stáří a není tedy očkované, může vám daný stát udělit výjimku. V takovém případě jsou však podmínky v rámci států značně odlišné.

Ošetření proti echinokokům

Velká Británie, Irsko, Malta a Finsko mimo jiné žádají, aby byl pes odčerven. I to ale musí být správně načasované. K odčervení musí dojít 120 až 24 hodin před vstupem na území daného státu a vše musí mít řádně zaznamenané v pasu. Zde je třeba dát pozor, protože místní legislativa se může každý rok měnit.

Cestování mimo EU

Pokud se se psem chystáte vyrazit mimo Evropskou unii, musíte splnit podmínky, které stanovila veterinární správa v dané zemi. Všechny potřebné kontakty naleznete na stránkách Státní veterinární správy, případně se můžete obrátit na zastupitelský úřad dané země.